Tài Khoản Quảng Cáo Facebook Bị Banned

Tài khoản Facebook bị banned

Khoảng thời gian gần đây 95% ACE lên camp quảng cáo là bay đủ kiểu, nhẹ thì bay tkqc, bm, vừa thì bay page cấm qc, nặng thì bị giới hạn tính năng quảng cáo. Và cũng chính thời gian này ACE hay đi tìm cái gọi là giải pháp để kháng về nhanh. Ngày hôm nay mình sẽ review thực sự có về nhanh được hay không nhé!

Bài viết chi tiết tại Group này. https://www.facebook.com/groups/digitalmarketingvnpro/permalink/763433080882596

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *